Sashimi Salmon

Selectos cortes del mas fresco salmon.

10 piezas

$195

5 piezas

$107